PROGRAM „ŠTIT“

ili Kako (po)stati dobro kroz svakodnevnu uronjenost u tuđu patnju i bol?

u Zagrebu, 28. veljače, 2020.

Dragi pomagači i pomagačice, 

svi vi koji svakodnevno radite sa traumatiziranom djecom i obiteljima u nevolji, pozivamo vas da nam se pridružite u novom programu prevladavanja i prevencije sagorijevanja na poslu i sekundarne traumatizacije Psihološkog centra BRIGOJEDAC. 

Prvi ciklus programa koji smo osmislile namijenjen je psiholozima , socijalnim radnicima, socijalnim pedagozima i rehabilitatorima zaposlenima ponajprije u sustavu zdravstva i socijalne skrbi, a koji u okviru svog radnog mjesta pružaju podršku traumatiziranoj djeci i njihovim obiteljima. 

Što nas je motiviralo na pokretanje ovakvog programa?

Pomažuće profesije se ubrajaju među najstresnija zanimanja, ponajprije jer podrazumijevaju pružanje podrške traumatiziranim ljudima i ljudima u nevolji i usmjerene su na pomaganje ljudima u rješavanju njihovih životnih nedaća i prevladavanju teških događaja i iskustava. Osobitost pomažućih zanimanja je upravo neposredan i osobni kontakt pomagača s traumatiziranim ljudima i ljudima u nevolji, što zahtijeva i uključuje uživljavanje u emocionalna stanja ljudi s kojima rade ali i vrlo često kontinuiranu izloženost velikom broju tužnih i nesretnih priča. Sposobnost empatiziranja, odnosno uživljavanja i stavljanja u „tuđe cipele“ često su motivatori i nužni alati s kojima pomagači rade, no upravo te osobine se pokazuju i najrizičnijima za razvoj posredne traumatizacije pomagača. Radeći s traumatiziranim ljudima, pomagači su suočeni s razarajućim iskustvima i osjećajem bespomoćnosti svojih klijenata, ali i vlastitog jer nerijetko se nalaze u raskoraku između očekivanja (klijenata, organizacije u kojoj rade, društva i šire javnosti, ali i vlastitih) i stvarnih mogućnosti pomaganja. Istraživanja i razmjena iskustava s kolegama pomagačima jasno pokazuju kako posljedice sekundarne traumatizacije utječu na naše profesionalne uloge ali i na nas na osobnoj razini ističući promjene na emocionalnom planu poput osjećaja straha, tuge, krivnje, ljutnje i tjeskobe, zamora suosjećanja, rastresenosti, promjene naših osobnih uvjerenja i vrijednosnog sustava, do raznih promjena u ponašanju, odnosima i komunikaciji s drugima. Iako iz teorije i mi sami znamo i poučavamo naše klijente da su sve ove reakcije normalne i uobičajene reakcije na neke nenormalne okolnosti , kada smo sami preplavljeni profesionalnim stresom i teškim pričama klijenata teško se nosimo s njima i naša kvaliteta života je ozbiljnije ugrožena. Da bi mogli pružiti bolju i kvalitetniju podršku našim klijentima u njihovom oporavku, važno je da i mi sami kao pomagači ostanemo zdravi i psihološki prisutni. Upravo zato važno je bolje naučiti prepoznavati znakove posredne traumatizacije, bolje razumjeti ono što kod nas izaziva stres, osvijestiti naše slabe točke ali i ono što su naši resursi i zaštitni faktori. Drugim riječima, važno je da naučimo brinuti o sebi kako bismo mogli biti bolja podrška i našim klijentima.

Što je ono što Vam nudimo?

Kroz dvodnevni program, koji uključuje interaktivna predavanja i iskustveno učenje, bavit ćemo se temama sagorijevanja na poslu, zamora pomagača, sekundarne traumatizacije ali i sekundarne otpornosti. Kroz učenje i razmjenu iskustva osviještavat ćemo na koji su način očuvanje vlastitih granica i življenje osobne odgovornosti povezane s time kako smo u svojoj ljudskoj i profesionalnoj koži. Vježbat ćemo i ojačavati pronalaženje podrške, samopodrške, kapaciteta za emocionalnu samoregulaciju i vještine samozastupanja kao značajne i nužne resurse u brizi za vlastito mentalno zdravlje. Po završenoj edukaciji, ukoliko za to bude interesa, planiramo oformiti grupu podrške u kojoj bi polaznici kroz mjesečne susrete učvršćivali stečene vještine.

Organizator edukacije: Psihološki centar za djecu i obitelji BRIGOJEDAC (BRIGOJEDAC d.o.o.) 

Datum edukacije: 3. 04. i 4.04. 2020. (radno vrijeme 3.04. od 9 do 16.30 i 4.04. od 9.30 do 18 sati)

Mjesto održavanja: prostor Psihološkog centra za djecu i obitelji BRIGOJEDAC, Potočnjakova 7/5. kat

Cijena edukacije: 1000, 00 kn (oslobođeno od PDv-a)

Broj polaznika je ograničen na 10.

Prijave za sudjelovanjem možete poslati do 20.3.2020. na info@brigojedac.hr. Obrazac za prijavu nalazi se u nastavku. Po primitku prijave bit će Vam poslani podaci za uplatu kotizacije za eduakciju.

Voditeljice edukacije: 

Sena Puhovski, klinički psiholog i psihoterapeut

Diplomirala sam psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i po završetku studija zaposlila sam se u Poliklinici za zaštitu djece i mladih grada Zagreba gdje sam radila sa zlostavljanom, zanemarenom i na druge načine traumatiziranom djecom i njihovim obiteljima. Dodatno sam se educirala u različitim psihoterapijskim pravcima i pristupima pri čemu je moj izbor bilo učenje o radu sa traumatiziranim ljudima, specifično djecom i obiteljima. 2013. godine stekla sam status kliničkog psihologa, a 2017. ECP certifikat za multimodalnu psihoterapiju. Područje mojeg profesionalnog interesa i nadalje uključuje rad sa djecom i njihovim obiteljima, pogotovo u situacijama traume, kriza i intenzivnog stresa. I nadalje se educiram u tom području, između ostalog i kroz pohađanje specijalističkog studija Obiteljske medijacije pri Studijskom centru socijalnog rada u Zagrebu. Osim rada sa obiteljima posvećena sam i radu sa stručnjacima pomagačima primarno kroz provođenje edukacija i radionica na temu sekundarne traumatizacije i zamora pomagača.

Ivana Ćosić Pregrad, klinička psihologinja

Diplomirala sam psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2002.g., a 2013. godine stekla sam status kliničkog psihologa od strane Hrvatske psihološke komore. Većinu svog profesionalnog života provela sam kao psiholog u zdravstevnom sustavu, gdje sam radila sa djecom i njihovim obiteljima. Područje mog profesionalnog interesa usmjereno je na dječju traumu i oporavak djece i njihovih obitelji nakon teških događaja i iskustava, podršku obitelji u kriznim (obiteljskim) situcijama, osnaživanje roditeljskih kompetencija i obiteljskih odnosa te jačanje komunikacijskih kompetencija i odnosnih relacija osobito u odnosu sa djecom. Sudjelovala sam i provodila značajan broj edukacija stručnjaka različitih profila na teme vezane uz pristup i podršku zlostavljanoj i traumatiziranoj djeci te roditeljstvo i odgojne teme. Kontinuirano se stručno usavršavam, a unazad godinu dana sam polaznica Specijalističkog studija Supervizija u psihosocijalnom radu pri Studijskom centru socijalnog rada u Zagrebu.

Održana edukacija za stručnjake iz
Dječjeg doma Zagreb

U okviru trogodišnjeg projekta čiji je nositelj Dječji dom Zagreb, a udruga SVIMA partner, pod nazivom „TRANSFORMACIJA DJEČJEG DOMA ZAGREB – širenje mreže izvaninstitucijskih usluga“  podržanog sredstvima  Europskog socijalnog fonda (ESF) kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali za razdoblje 2014-2020. po Pozivu na dostavu projektnih prijedloga ”Podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih“, organizirana je edukacija na temu Savjetodavni rad s korisnicima namijenjena socijalnim radnicima i psiholozima u ovoj ustanovi.

Radili smo s dvije grupe stručnih suradnika Dječjeg doma Zagreb. Prva edukacija održana je u lipnju, a  druga od 23. do 25. rujna 2019. 

Uživale smo radeći s posvećenim stručnjacima i drago nam je da smo baš s ovom grupom ljudi započele naše putovanje u oblikovanju i provedbi programa za podršku stručnjacima koji rade u visoko rizičnim zanimanjima.

HR
EN HR