CJENIK

CJENIK

Psihološka obrada djeteta uključuje inicijalni razgovor s roditeljima, intervju i testiranje djeteta, izradu nalaza i mišljenje psihologa, povratni savjetodavni razgovor

CIJENA: 200€ 

Psihologijski tretman (djeca i mladi) (60 min)

CIJENA: 50€ 

Psihoterapija (djeca i mladi) (60 min)

CIJENA: 50€ 

Individualno savjetovanje (djeca, mladi, roditelj) (60 min)

CIJENA: 50€ 

Savjetovanje roditeljskog para (90 min)

CIJENA:  75€

Supervizija za stručnjake/konzultativna podrška (60 min) 

CIJENA: 50€ 

Edukacijske grupe

Cijena po dogovoru

Grupe podrške

Cijena po dogovoru

*PDV nije obračunat prema čl.90 st.1 zakona o PDV-u
BRIGOJEDAC d.o.o., OIB: 73779928854, sjedište: Kamenjak 1 u Zagrebu, Član uprave: Ivana Ćosić Pregrad
BRIGOJEDAC, obrt za usluge, vlasnik Sena Puhovski
*Cjenik je važeći od 01.09.2022.

Zaštita privatnosti i osobnih podataka

U skladu s važećim propisima o zaštiti osobnih podataka i etičkim kodeksima struke obvezujemo se poduzimati različite korake i postupke kako bismo osigurali zaštitu osobnih podataka naših korisnika. Osobnim podacima smatraju se svi oni podaci koji mogu otkriti identitet osobe poput imena i prezimena, adrese stanovanja, kontakt podaci, podaci o obrazovanju i zaposlenju ali i drugi osjetljivi podaci dobiveni tijekom postupka procjene, savjetovanja i tretmana.

BRIGOJEDAC d.o.o. i BRIGOJEDAC, obrt za usluge  prikuplja osobne podatke uz suglasnost klijenata i isključivo u svrhu stručne procjene i tretmana te vođenja poslovne dokumentacije i naplate pruženih usluga. Prilikom naručivanja i uključivanja u proces psihološke obrade i tretmana klijenti daju pismenim putem privolu na korištenje osobnih podataka u ranije navedene svrhe. Za djecu i adolescente do 16. godine starosti roditelji daju pristanak i privolu na korištenje njihovih osobnih podataka potrebnih za provođenje tražene usluge odnosno stručnog tretmana u najboljem interesu djeteta.

Korisnik ima pravo povući privolu na ustupanje osobnih podataka, a u slučaju uskraćivanja dane privole razmotrit će se mogućnost daljnje zajedničke suradnje i pružanja usluga.

Napominjemo i da se podaci koji se odnose na stručni rad sa djecom i adolescentima mlađima od 18. godina, ali i sa punoljetnim klijentima čuvaju kao profesionalna tajna i ne ustupaju se trećim osobama, osim u slučajevima određenim zakonskim i podzakonskim propisima kada su stručnjaci obvezni proslijediti podatke trećim osobama i/ili nadležnim institucijama (uključuje situacije poput sumnji na zlostavljanje i zanemarivanje, suicidalna ponašanja, namjera o ugrozi treće osobe).

Zatvori izbornik